Działka na sprzedaż

warszawski zachodni, Czosnów, Pieńków

900 000 PLN

Numer oferty6684
Typ transakcjiSprzedaż
Cena900 000 PLN
Powierzchnia3 000 m2
Cena za m2300 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość24
Długość33
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Powierzchnia zabudowy30
Forma własnościhipoteczne
Prądjest
Wodawłasna
Gazmiejski
Kanalizacjaszambo
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka na sprzedaż (warszawski zachodni, Czosnów, Pieńków)

Teren inwestycyjny zlokalizowana w cichej i spokojnej miejscowości Pieńków, zaledwie 26 km od Centrum Warszawy.
1) podstawowe przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalno-usługowe,
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami od MN-1 do MN-7 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 pkt 3);4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej,- dla zabudowy usługowej w zakresie usług nieuciążliwych minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,9,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej 0,01,
e) maksymalna wysokość:- budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe,- budynku garażowego, gospodarczego 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,- infrastruktury technicznej 11 m,- pozostałych budowli i obiektów małej architektury 4 m,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
g) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z § 10 ust. 2, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki:- 1000 m² dla budynków wolnostojących nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,- 800 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej i dla budynków wolnostojących podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
b) minimalna szerokość frontu działki:- 20 m dla budynków wolnostojących,- 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej;
6) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z pkt 5) lit. a);
7) obsługę komunikacyjną działek budowlanych i warunki parkingowe zgodnie z § 12;8) obsługa działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
Media: prąd w drodze, studnia własna, szambo własne (kanalizacja planowana w ciągu roku), gaz miejski w drodze.
POLECAM!!!
Opiekun oferty Sylwia Krzyżanowska, tel. 517 112 931 , e-mail s.krzyzanowska@arkadianieruchomosci.com.pl
Więcej ofert na stronie biura www.arkadianieruchomosci.com.pl
Informacje zawarte powyżej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Godziny pracy biura pn-pt 10.00-18.00 oraz na KAŻDE życzenie po wcześniejszym umówieniu się.***
Oferujemy bezpłatną konsultację sprawdzonego doradcy kredytowego oraz aktywną pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu hipotecznego!


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Informacje
Wypis z planu zagosp.
warszawski zachodni, Czosnów, Pieńków

Kontakt